11.6.2024 Blogi

Apteekin taloudellinen henkilöstömitoittaminen

Apteekin menestys perustuu moniin tekijöihin, mutta yksi keskeisimmistä on henkilöstöresurssien tehokas hallinta. Oikein mitoitetut henkilöstöresurssit eivät ainoastaan paranna asiakaspalvelun laatua, vaan myös vaikuttavat suoraan apteekin kustannuksiin, jolla on suora vaikutus apteekin kannattavuuteen. Viimeistään toiminnan muuttuessa analyysi ja mitoittaminen kannattaa apteekissa tehdä. Kyseisiä toiminnan muutoksia ovat mm. liikepaikan muutto, muutokset ympäristössä ja asiakasvirroissa, muutokset henkilöstörakenteessa tai muutostoiveet kannattavuudessa. Tässä artikkelissa tarkastellaan, kuinka taloudellinen henkilöstömitoittaminen voi tuoda apteekillesi merkittäviä etuja ja kuinka Farenta voi auttaa sinua tässä prosessissa.

Henkilöstömitoittamisen hyödyt:

1. Sujuva asiakaspalvelu

Oikein mitoitetut henkilöstöresurssit varmistavat, että apteekissa on aina riittävästi henkilökuntaa vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Tämä tarkoittaa sujuvaa palvelua, vähemmän odotusaikoja ja tyytyväisempiä asiakkaita. Asiakastyytyväisyys on suoraan yhteydessä asiakasuskollisuuteen ja myynnin kasvuun.

2. Tehokkuuden kasvu

Kun henkilöstömäärä on tasapainossa, apteekin toiminta tehostuu. Farmaseuttien ja muun henkilöstön työaika voidaan kohdentaa järkevästi tarpeen mukaan, jolloin turhaa seisoskelua tai ylikuormitusta ei synny. Tämä lisää työn mielekkyyttä ja parantaa henkilöstön työhyvinvointia.

3. Kustannussäästöt

Henkilöstökulut ovat merkittävä osa apteekin kokonaiskuluista. Ylimääräinen henkilökunta lisää kuluja tarpeettomasti, kun taas liian vähäinen henkilöstö voi johtaa asiakastyytyväisyyden heikkenemiseen ja myynnin menetyksiin. Taloudellinen henkilöstömitoitus auttaa löytämään optimaalisen tasapainon, joka johtaa suoraan kustannussäästöihin.

4. Parempi resurssien hallinta

 Apteekin henkilöstötarpeet vaihtelevat eri aikoina ja päivinä. Taloudellinen henkilöstömitoitus ottaa huomioon apteekin asiakasvirtojen vaihtelut ja työvuorot suunnitellaan tämä huomioiden. Tämä varmistaa, että apteekissa on aina oikea määrä henkilökuntaa oikeaan aikaan, mikä lisää toiminnan joustavuutta ja tehokkuutta.

5. Riskien hallinta

Oikein mitoitettu henkilöstömäärä vähentää riskejä liittyen henkilöstön sairastumisiin, lomiin ja muihin poissaoloihin. Taloudellinen mitoitus ja joustava vuokratyövoiman hyödyntäminen varmistaa, että apteekki pystyy toimimaan sujuvasti kaikissa tilanteissa, mikä parantaa toimintavarmuutta.

Vuokratyövoiman merkitys osana henkilöstösuunnittelua

Vuokratyövoima on tehokas ja joustava ratkaisu apteekkien henkilöstösuunnittelussa. Se tarjoaa apteekeille mahdollisuuden reagoida muuttuviin tilanteisiin ja varmistaa, että asiakaspalvelu pysyy korkeatasoisena myös poikkeustilanteissa. Vuokratyön avulla kulut kohdentuvat vain ja ainoastaan tehdylle työlle:

1. Joustavuus ja sopeutumiskyky

 Vuokratyövoiman käyttö mahdollistaa nopean reagoinnin henkilöstötarpeisiin. Sairastumiset, lomat ja äkilliset poissaolot voidaan korvata tehokkaasti ilman, että apteekin palvelutaso kärsii. Tämä joustavuus parantaa asiakastyytyväisyyttä ja varmistaa toiminnan sujuvuuden. Sopimusasiakkaiden kanssa muutoksiin varaudutaan ennakkoon, jolloin varmistetaan riittävä henkilömäärä kussakin tilanteessa.

2. Kustannustehokkuus

 Vuokratyövoiman avulla apteekki voi välttää ylimääräisiä kustannuksia, jotka syntyvät oman henkilökunnan poissaoloista ja sijaisjärjestelyistä. Vuokratyövoimaa käytettäessä apteekki maksaa vain tehdystä työstä, mikä helpottaa kustannusten hallintaa ja budjetointia.

3. Riskien vähentäminen

 Vuokratyövoiman käyttö vähentää apteekin riskiä henkilöstöhallinnan suhteen. Hyödyntämällä vuokratyövoimaa apteekki voi minimoida omaa riskiä yllättävien poissaolojen osalta sekä muutostilanteissa, kuten esimerkiksi annosjakelun yhteydessä. Kilpailutukset saattavat nopeasti muuttaa tarvittavaa henkilöstömäärää, johon vuokratyö tarjoaa joustoa. Farenta huolehtii vuokratyöntekijöiden rekrytoinnista, koulutuksesta ja kaikista lakisääteisistä velvoitteista, mikä vähentää apteekin hallinnollista taakkaa ja riskejä.

4. Asiantuntemus ja osaaminen

Farentan vuokratyöntekijät ovat alan ammattilaisia, ja heidät on koulutettu vastaamaan apteekkien tarpeisiin. He tuovat mukanaan laajan kokemuksen ja asiantuntemuksen, mikä parantaa apteekin palvelun laatua ja tehokkuutta.

Farenta on erikoistunut apteekkien henkilöstöresurssien optimointiin. Laajan kokemuksemme ansiosta pystymme tarjoamaan räätälöityjä ratkaisuja, jotka perustuvat apteekkisi erityistarpeisiin. Hyödynnämme tarkkaa data-analyysiä ja alan parhaita käytäntöjä, jotta apteekissasi on aina oikea määrä henkilöstöä.

Farentan palveluiden avulla voit:

  • Varmistaa, että apteekissasi on aina riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä.
  • Saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.
  • Parantaa asiakaspalvelun laatua ja asiakastyytyväisyyttä.
  • Tehostaa apteekkisi toimintaa ja parantaa sen kannattavuutta.

Haluatko tietää, kuinka Farenta voi auttaa apteekkiasi menestymään? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja sovi maksuton konsultaatio. Anna meidän näyttää, kuinka voimme optimoida apteekkisi henkilöstöresurssit ja parantaa taloudellista tehokkuutta. Ota ensimmäinen askel kohti tehokkaampaa ja kannattavampaa apteekkitoimintaa jo tänään!

Hertta Hyrylä

Asiakkuuspäällikkö

005 043 0463 5
hertta.hyryla@eezy.fi
Ota yhteyttä

Blogi