22.5.2024 Uutiset

Kansainvälisen kulttuurisen moninaisuuden päivän kunniaksi julkistamme, että Eezy Farenta on julistautunut syrjinnästä vapaaksi alueeksi!

Olemme ylpeitä voidessamme ilmoittaa, että Eezy Farenta on liittynyt Syrjinnästä vapaa alue -kampanjaan. Tämä valtakunnallinen kampanja taistelee kaikenlaista syrjintää, kiusaamista ja häirintää vastaan ja auttaa organisaatioita ja työyhteisöjä tuomaan julki sitoutumisensa syrjimättömyyden periaatteeseen.

Mikä on Syrjinnästä vapaa alue -kampanja?

Syrjinnästä vapaa alue -kampanja tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden julistautua syrjinnästä vapaaksi alueeksi, mikä merkitsee syrjinnän vastustamista, siihen puuttumista ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista. Kampanjan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat yhteistyössä Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu, Vammaisfoorumi, Ihmisoikeusliitto, Seta, Nuorisoyhteistyö Allianssi ja oikeusministeriö (Yhdenvertaisuus) (Yhdenvertaisuus).

Miksi liityimme kampanjaan?

Ajatus kampanjaan liittymisestä syntyi työntekijän palautteesta. Työntekijämme koki, ettei Farentalla ollut asian suhteen mitään moitittavaa, mutta asiaa ei myöskään aiemmin ole sanottu ääneen. Haluammekin tuoda näkyväksi sen, että haluamme kohdella kaikkia asiakkaita ja henkilökuntaa yhdenvertaisesti riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Liittymällä kampanjaan olemme sitoutuneet konkreettisiin toimenpiteisiin, jotka tukevat ja vahvistavat yhdenvertaisuutta työyhteisössämme:

  • Yhdenvertaisuusperiaatteiden viestintä: Pidämme toimistolla esillä Syrjinnästä vapaa alue -merkin, joka muistuttaa sitoutumisestamme luomaan turvallisen ja inklusiivisen ympäristön.
  • Sisäiset viestintäkäytännöt: Muistutamme työntekijöitä säännöllisesti syrjimättömyyden kulttuurista sisäisissä palavereissa ja viestimme asiasta aktiivisesti henkilöstöllemme.
  • Tasa-arvosuunnitelma: Tasa-arvosuunnitelmamme on kaikkien työntekijöiden nähtävillä, ja se toimii ohjenuorana yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisessä työpaikallamme.

Sitoutumisemme syrjimättömyyteen

Eezy Farenta haluaa olla edelläkävijä yhdenvertaisuuden edistämisessä. Ymmärrämme, että sitoutuminen syrjimättömyyteen ei ole vain yksittäinen teko, vaan jatkuva prosessi. Aiomme säännöllisesti arvioida ja kehittää toimintatapojamme varmistaaksemme, että ne vastaavat parhaalla mahdollisella tavalla kaikkien työntekijöidemme ja asiakkaidemme tarpeita.

Tervetuloa mukaan!

Kutsumme kaikki sidosryhmämme ja yhteistyökumppanimme mukaan tukemaan tätä tärkeää asiaa. Yhdessä voimme luoda työpaikan, jossa jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi.

Lisätietoja kampanjasta löytyy osoitteesta: Syrjinnastavapaa.fi – Yhdenvertaisuus

Uutiset