14.8.2023 Blogi

Mikä on todellinen tuntipalkkani?

Työntekijöiden palkkausmuodoissa on useita vaihtoehtoja, eikä tuntipalkan vertailu eri palkkamuotojen takia ole aina niin yksinkertaista.  Tässä tekstissä tarkastelemme työntekijän tuntipalkan muodostumista eri palkkausmuodoissa.

Oletetaan, että työntekijän tuntipalkka on 20 euroa. Tämän perusteella voimme laskea kuukausipalkan vakituisella työntekijällä. Kuukausipalkka lasketaan tuntipalkasta kertomalla tuntipalkka kertoimella 160 eli kyseisen työntekijän kuukausipalkka on 3200 euroa.

Mikäli tuntipalkkainen työntekijä työskentelee satunnaisesti keikkatyössä, maksetaan hänelle palkan päälle lomakorvaus kerran kuukaudessa. Lomakorvaus on 9,5% palkasta ja vuoden työsuhteen jälkeen 11% palkasta. Jos verrataan vakituiseen tekijään, niin voidaan laskea työntekijän tuntiansio seuraavasti: 20 e/h  + 11%  eli tuntipalkka on lomakorvauksen kanssa yhteensä 22,20 €/h.

Vastaavan tuntiansion laskeminen vakituiselle työntekijälle vaatii hieman enemmän laskentaa. Vakituiselle työntekijälle kertyy vuosilomaa, jonka määrä on keskimäärin viisi viikkoa vuodessa (neljä kesälomaviikkoa ja viikko talvilomaa). Loman ajalta työntekijälle maksetaan lomaraha 50% loma-ajan palkasta eli lomarahaa maksetaan vuoden aikana 0,625 x kk-palkka. Vakituisen työntekijän vuosiansio on siis 12 x kk-palkka + 0,625 x kk-palkka eli tässä tapauksessa yhteensä 40 400 euroa.

Työpäiviä on vuodessa 251 (arkipäivät) ja töissä näistä ollaan 226 päivää, kun vähennetään vuosilomat. Kokoaikaisen työntekijän työpäivän pituus on 7,67 h eli vuoden aikana työtunteja kertyy 1733,42 h. Kun jaetaan vakituisen työntekijän vuosiansio tällä tuntimäärällä, on vakituisen kuukausipalkkaisen vertailukelpoinen tuntipalkka 23,31 €/h. Vastaavalla työpäivien määrällä tuntipalkkaisen työntekijän vuosiansio on 38 381 e/vuosi sisältäen 11% lomakorvauksen.

Toki huomionarvoista palkkatyypin vertailussa on myös työpäivien eri määrä eri kuukausina ja tämän vaikutus työntekijän tulotasoon. Kuukausipalkka maksetaan saman suuruisena joka kuukausi mutta tuntipalkan määrä pohjautuu tehtyihin tunteihin. Työntekijä kuukausittainen ansainta vaihtelee siis myös kuukauden pituuden ja tarjottujen tuntien mukaan. Mikäli töitä tehdään tuntipalkalla kokoaikaisesti, kuukausittaisen palkan määrä vaihtelee 2760 -3528 e/kk välillä. Kuukausipalkalla työntekijän ei tarvitse tästä vaihtelusta murehtia.

Edellä mainittujen palkkasummien lisäksi farmasisteille maksetaan työaikalisiä ilta-, yö-, lauantai- ja aattolisinä, mutta näiden suuruus on kaikille sama, riippumatta sopimustyypistä. Näitä ei ole siis huomioitu tässä vertailussa.

Farentalla olemme halunneet palkita vakituiset ja sitoutuneet työntekijät kattavilla henkilöstöeduilla. Olemme varanneet jokaiselle oman henkilökohtaisen täydennyskoulutusbudjetin, tarjoamme työterveyshuollon lisäksi laajan terveysvakuutuksen sekä edenredin lounas- ja virike-edun, mahdollisuuden pyöräetuun sekä matkakorvaukset. Näiden kaikkien euromääräinen arvo vakituisella työntekijällä on n. 2,60 e/h. Vakituinen sopimus Farentalla siis kannattaa! Tämän esimerkin työntekijän todellinen tuntiansio Farentalla on vähintään 25,90 e/h ja enimmillään 40,21 (vuoron ajankohta kesäsesonkina, lauantai-iltana ja keikkatyönä toisella paikkakunnalla. Tai sunnuntaivuorossa vielä kaksinkertaisena).

Toivottavasti tämä teksti auttoi hahmottamaan tuntipalkan ja kuukausipalkan eroja sekä helpottaa eri sopimustyyppien välistä vertailua. Työsopimusta tehdessä kannattaa siis aina selvittää tarkoin, mitä tarjottuun tuntipalkkaan sisältyy. Meillä Farentalla puhumme aina työsopimustarjouksissamme peruspalkasta eli tämän esimerkin 20 €/h palkasta. Tuon samaisen palkan voisi kuitenkin esimerkin mukaisesti ilmaista 25,90 €/h palkkana, vaikka käytännössä puhutaan samasta asiasta.

Blogi